Αρχείο για 5 Φεβρουαρίου, 2018

Βέροια 04/02/2018

Αρ. Πρωτ.: 31

 

1ο ΓΕΛ Νάουσας

 Για άλλη μια φορά το Υπουργείο δεν αναπληρώνει κενό σε σχολείο!

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας με αγανάκτηση ενημερώνει τους συναδέλφους για την απαράδεκτη ολιγωρία του υπουργείου να αναπληρώσει διδακτικές ώρες που προέκυψαν σε σχολείο του νομού μας. Συγκεκριμένα, στο 1ο ΓΕΛ Νάουσας υπάρχει από τα Χριστούγεννα έλλειψη σε ένα Μαθηματικό(Λόγω σοβαρής ασθενείας).Με την έναρξη των μαθημάτων στις 8 Γενάρη δηλώθηκε το κενό από την Δ/νση Ημαθίας, με προοπτική της άμεσης πρόσληψης αναπληρωτή, αφού ο Συνάδελφος Μαθηματικός θα απουσιάσει αντικειμενικά για μήνες.

Δυστυχώς 1 μήνα μετά, δεν έχει γίνει ακόμα καμιά πρόσληψη αναπληρωτή. Το αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής, είναι να υπάρξουν αλυσιδωτές παρενέργειες στη λειτουργία του σχολείου, αφού εν μέσω σχολικής χρονιάς, έγιναν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των ωρών της Γ΄ Λυκείου, αφήνοντας ακάλυπτες άλλες τάξεις του σχολείου.

Επίσης, επιβαρύνονται συνάδελφοι εκπαιδευτικοί με υπερωριακή απασχόληση, λόγω της ευαισθησίας τους  να μην μείνουν ακάλυπτοι μαθησιακά οι μαθητές της Γ Λυκείου.

Θεωρούμε την τακτική του Υπουργείου απαράδεκτη και προκλητική. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται ότι το υπουργείο στοχεύει στην εξοικονόμηση κονδυλίων αντί στην κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθητών και δεν αντιμετωπίζει σωστά  τα κενά που προκύπτουν λόγω σοβαρών ασθενειών συναδέλφων και υπάρχει έτσι μεγάλη καθυστέρηση στην αναπλήρωση τους, με ότι αυτό συνεπάγεται στη λειτουργία του σχολείου.

 

 

 

 

 

 

Βέροια 04/02/2018

Αρ. Πρωτ.: 30

Η ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Το Υπουργείο Παιδείας είχε προαναγγείλει, πολύ καιρό πριν, υπουργική απόφαση σχετικά με τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών. Τον αριθμό απουσιών δηλαδή, που δεν πρέπει να ξεπεράσει ο μαθητής προκειμένου η φοίτηση του να χαρακτηριστεί επαρκής και να μην απαιτείται η επανάληψη της τάξης. Είχε προαναγγείλει πως ο αριθμός αυτός θα είναι συνολικά οι 114 απουσίες, χωρίς να χρειάζεται να γίνει η οποιαδήποτε δικαιολόγηση κάποιων από αυτές. Πράγματι η υπουργική αυτή απόφαση εκδόθηκε στις 23/1 και είναι απορίας άξιο  γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος προκειμένου να κατατεθεί μια τόσο απλή διατύπωση.

Η απάντηση είναι απλή: Γιατί στην υπουργική απόφαση, η συγκεκριμένη διάταξη καταλαμβάνει  ελάχιστο χώρο! Το μεγαλύτερο μέρος, περίπου τα 2/3 αυτής, περιστρέφεται γύρω από τον τρόπο εγγραφής των μαθητών στα σχολεία. Διαβάζοντας κανείς το κείμενο καταλαβαίνει πως στόχος του υπουργείου είναι να επιβάλλει την λειτουργία των σχολείων με τον μέγιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα. Με οδηγό την περυσινή εμπειρία των ηλεκτρονικών προεγγραφών στα ΕΠΑΛ, που οδήγησε σε κλείσιμο τμημάτων και ειδικοτήτων, προχωρά στην συμπλήρωση του συστήματος και την επέκταση του και στα ΓΕΛ. Ο στόχος καταφανής: Οι συγχωνεύσεις και καταργήσεις ομάδων προσανατολισμού, μαθημάτων επιλογής, τομέων, ειδικοτήτων και τελικά, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ακόμα και ολόκληρων σχολείων.

Είναι χαρακτηριστικό πως δίνεται η δυνατότητα στον Διευθυντή/ντρια  εκπαίδευσης να προχωρήσει σε “αυτεπάγγελτη υποχρεωτική μετεγγραφή” μαθητών ακόμη και σε σχολείο διαφορετικής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αν ο αριθμός μαθητών/τριων που φοιτούν υπερβεί, για οποιοδήποτε αιτία, τις δυνατότητες στέγασης του διαθέσιμου διδακτηρίου ενός σχολείου. Αυτό, βέβαια, σε πρώτη φάση μπορεί να φαίνεται λογικό. Αν οι αίθουσες δεν επαρκούν, γιατί οι μαθητές να μην μετακινηθούν στο διπλανό σχολείο; Όμως για όλους όσους γνωρίζουν τη λογική και τις πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας  (από παλαιότερα και όχι μόνο τώρα) καταλαβαίνουν πως κάτι τέτοιο μπορεί να υποκρύπτει μια “δημιουργική ασάφεια” του υπουργείου που στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα στους Διευθυντές/ντριες  Εκπαίδευσης να μετακινούν μαθητές/τριες  από ένα σχολείο σε άλλο, όταν ο αριθμός τους υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό του τμήματος. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η δημιουργία ενός ακόμη τμήματος στο ένα σχολείο (με τη δημιουργία ενός ακόμη τμήματος οι μαθητές θα επιμεριστούν και τα τμήματα θα λειτουργούν με μικρότερο αριθμό μαθητών) και με την μετακίνηση θα συμπληρώνεται ο μέγιστος αριθμός μαθητών σε άλλο σχολείο, ακόμη και διαφορετικής Δ/νσης. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα και θα μειωθεί ο αριθμός των τμημάτων με ότι αυτό συνεπάγεται για την εκπαιδευτική διαδικασία και τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Και για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία, πως περί αυτού πρόκειται, σε επόμενο άρθρο διευκρινίζεται πως:

“Μετεγγραφές μαθητών/τριων  δημοσίου Γυμνασίου ή Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο αντίστοιχα πραγματοποιούνται από υπηρεσιακή ανάγκη, ακόμη και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων σε περίπτωση:

 ……………………………

ε) Υπέρβασης του καθορισμένου υπέρτατου αριθμητικού ορίου μαθητών/ τριων”.

 

Είναι λοιπόν πασιφανές πως με την υπογραφή των προαπαιτούμενων της 3ης αξιολόγησης, την αναμοριοδότηση των σχολείων, τον ελάχιστο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, ομάδα προσανατολισμού, μάθημα, τομέα, ειδικότητα, τις ηλεκτρονικές προεγγραφές και την παρούσα υπουργική απόφαση το υπουργείο παιδείας συνεχίζει την πολιτική της συρρίκνωσης σχολικών μονάδων και τελικά το κλείσιμό τους.

 

 

 

 

Βέροια 04/02/2018

Αρ. Πρωτ.: 29

 

Η ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 30ΩΡΟ

 

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας καταδικάζει κάθε επιχειρούμενη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για ανατροπές στις εργασιακές μας σχέσεις.

Με βάση πρόσφατο νόμο, που ψηφίστηκε στα πλαίσια των προ απαιτούμενων της 3ης αξιολόγησης, επιταχύνονται οι επιδιώξεις επιβολής του υποχρεωτικού 30ωρου καθώς και οι επιπλέον εξωδιδακτικές υποχρεώσεις στους εκπαιδευτικούς. Απώτερο στόχος είναι η παραπέρα εντατικοποίηση της εργασίας μας και μέσω της αύξησης του διδακτικού ωραρίου, γεγονός που θα οδηγήσει σε απολύσεις αναπληρωτών, γενικευμένες υπεραριθμίες και υποχρεωτικές μετακινήσεις μονίμων συναδέλφων.

Ως ΕΛΜΕ Ημαθίας καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων και τους Διευθυντές ως μέλη των συλλόγων αυτών, να  συνεχίσουν να εργάζονται στο σχολείο, όπως μέχρι τώρα, στη βάση των υποχρεώσεων-καθηκόντων που συλλογικά και δημοκρατικά έχει αναθέσει ο σύλλογος διδασκόντων.

Επίσης η πρόσφατη εγκύκλιος, δεν υποχρεώνει την 30ωρη παραμονή στο σχολείο, εφόσον δεν υπάρχουν εργασίες που έχουν ανατεθεί στα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων. Προς το σκοπό αυτό, καλούμε ιδιαίτερα τους Διευθυντές των Σχολικών μονάδων να μην επιδιώξουν να εφαρμόσουν λογικές υποχρεωτικής παραμονής των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Να σεβαστούν τις αποφάσεις του κλάδου,  να αποφεύγουν πράξεις ανάθεσης «γενικών» καθηκόντων στα πλαίσια μιας «τιμωρητικής» 30ώρης παραμονής στο σχολείο, επιβαρύνοντας με αυτό τον τρόπο, το   εκπαιδευτικό κλίμα και το πνεύμα καλής συνεργασίας στους συλλόγους διδασκόντων.

Επίσης, κανείς συνάδελφος δεν είναι υποχρεωμένος να παραμείνει επιπλέον ώρες στο σχολείο για εργασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση και την αυτοαξιολόγηση, υλοποιώντας την απόφαση της ΑΔΕΔΥ για “αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης”.

Παράλληλα τονίζουμε ότι,  οι εκπαιδευτικοί έχουν την παιδαγωγική ευθύνη για την προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης ημέρας και τη διόρθωση των εργασιών/διαγωνισμάτων. Επομένως καμιά υπουργική απόφαση ή εγκύκλιος δεν μπορεί να επιβάλλει πώς και με ποιο τρόπο θα γίνεται αυτό. Πόσο μάλλον στο σημερινό σχολείο όπου μαστίζεται από την υποχρηματοδότηση και μόνο σύγχρονες υποδομές δεν έχει για να κάνει ο εκπαιδευτικός στοιχειωδώς τη δουλειά του.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι δεν θα δεχθούμε καμιά αυθαιρεσία στο θέμα του 30ωρου. Καλούμε τους συναδέλφους, σε όποιο σχολείο παραβιάζεται το εργασιακό ωράριο να ενημερωνόμουν άμεσα την ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ με στόχο την άμεση παρέμβαση μας.

Τέλος απαιτούμε από την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα όλες τις σχετικές διατάξεις και να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση που να επαναφέρει τις διατάξεις του 1566 όπως ίσχυαν μέχρι σήμερα.