Αρχείο για 18 Φεβρουαρίου, 2018

ΑΦΙΣΑ

ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Προφήτου Ηλία 15, Βέροια

https://elmeimathias.wordpress.com

elmeimathias@gmail.com

Βέροια 15/02/2018

Αρ. Πρωτ.: 41

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Χ.

Θεωρούμε απαράδεκτη και αντισυνδικαλιστική την μεθόδευση από την Ένωση Ελλήνων Χημικών που προβαίνει ετησίως στην υποχρεωτική παρακράτηση 40 ευρώ από τον μισθό μας ως ετήσια συνδρομή, από όλους τους χημικούς που εργάζονται ως εκπαιδευτικοί στα δημόσια σχολεία της χώρας, χωρίς οι περισσότεροι από αυτούς/ες να είναι μέλη της και χωρίς να ρωτηθούν και να ενημερωθούν ποτέ!

Οι περισσότεροι χημικοί των σχολείων δεν έχουν καμιά εμπλοκή στις όποιες διαδικασίες της ΕΕΧ, δεν απολαμβάνουν κανένα όφελος απ αυτήν, εισπράττεται όμως υποχρεωτικά η συνδρομή τους. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε με τις ΕΛΜΕ της χώρας οι αντιδράσεις θα ήταν έντονες και δικαιολογημένες

Η ΕΕΧ επικαλείται τον νόμο 1804/88 και το ΠΔ 392/1993 απαιτώντας από τις διευθύνσεις την παρακράτηση και απόδοση σε αυτήν των συνδρομών.

Καμιά άλλη επιστημονική ένωση ΕΕΦ, ΕΜΕ, ΠΕΦ, ΠΕΒ κλπ δεν τυγχάνει παρόμοιας αντιμετώπισης, κανείς συνάδελφος των άλλων ειδικοτήτων και καλώς δεν υπόκειται σε παρόμοια παρακράτηση. Ο συνδικαλισμός πρέπει να είναι πάντοτε σε εθελοντική βάση και δεν μπορεί να είναι προϊόν εκβιασμού.

Καλούμε το υπουργείο Παιδείας να βρει τρόπους για να απαλλαγεί ο Χημικός του σχολείου, αν το επιθυμεί, από την αδιανόητη αυτή παρακράτηση και να επιστραφούν οι συνδρομές των συναδέλφων.

Καλούμε την ΟΛΜΕ να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, νομικές και πολιτικές, για να απαιτήσει να σταματήσει αυτή η εντελώς άδικη και παράλογη ενέργεια.

               Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γ. Γραμματέας

     Κακαγιάννης Θεόδωρος                                                  Αστέρης Μεγακλής

 

Αθήνα, 14.02.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 76

 Πρ ο ς : Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών κ. Χρίστο Σπίρτζη

 Κο ιν. :

1. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κ. Όλγα Γεροβασίλη

2. ΠΟΣΕ -ΥΠΕΧΩΔΕ3. Ομοσπονδίες – μέλη

4. Νομαρχιακά Τμήματα

5. Γενικοί Σύμβουλοι

 

Θέμα: Ανάκληση παράνομης και φωτογραφικής προκήρυξης.

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ενημερώθηκε από την ΠΟΣΕ-

ΥΠΕΧΩΔΕ, τόσο εγγράφως, όσο και προφορικά για την υπ. αριθμ. οικ. 7758

«Προκήρυξη  πλήρωσης  θέσεων  ευθύνης  επιπέδου  Γενικής  Διεύθυνσης έντεκα (11) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007)», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

 

Πρόκειται για μια φωτογραφική προκήρυξη που παραβιάζει κατάφωρα τις διατάξεις του νόμου διαιωνίζοντας το πελατειακό, αναξιοκρατικό και παλαιοκομματικό κράτος, αφού βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα του Ν. 4369/16, περί αξιοκρατίας, διαφάνειας και αποκομματικοποίησης. Η απόφασή σας αυτή έχει προκαλέσει την αγανάκτηση, ανησυχία και απογοήτευση, όχι μόνο των  αποκλειομένων  συναδέλφων,  αλλά  του  συνόλου  των  εργαζομένων  στο

 

2

Υπουργείο  Υποδομών  και  Μεταφορών,  όπως  καταγγέλλει  η  ΠΟΣΕ  – ΥΠΕΧΩΔΕ. Δημιουργείται, δε, μείζον ζήτημα πολιτικής, αξιακής και θεσμικής τάξης, καθώς είστε ο μοναδικός Υπουργός που παραβιάζει το Νόμο, καθώς όλα τα Υπουργεία έχουν προκηρύξει τις θέσεις ευθύνης Γενικών Διευθυντών, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.

 

Τονίζουμε, επίσης, την κατηγορηματική μας αντίθεση με την 3η περίπτωση των κωλυμάτων υποψηφιότητας, η οποία αναφέρει: «Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος, ο οποίος ως αξιολογητής, κατ’ άρθρο 15 του ν. 4369/2016, δεν έχει εκπληρώσει υπαιτίως την αξιολόγηση των υφισταμένων του».

 

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να αναλάβετε τις πολιτικές σας ευθύνες και να προβείτε στην άμεση ανάκληση της παράνομης αυτής προκήρυξης, που προσβάλλει βάναυσα κάθε έννοια αξιοκρατίας και ισονομίας. Παράλληλα, η εν λόγω προκήρυξη, θίγει όλα τα  στελέχη  του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών,  που  έχουν  την ικανότητα, την επάρκεια και όλα τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο σχετικό νόμο για να επιλεγούν στις συγκεκριμένες θέσεις.

 

 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ           ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

 

Αθήνα, 15.02.2018

Αριθμ. Πρωτ.: 83

 Πρ ο ς : Ομοσπονδίες – μέλη

 Κο ιν. : 1. Νομαρχιακά Τμήματα

               2. Γενικούς Συμβούλους

 

Θέμα : Επιτροπή Πιστοποίησης Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Έλεγχος δικαιολογητικών

Συνέδρων

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε στο άρθρο 23 του καταστατικού της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προβλέπεται η εκλογή εννεαμελούς Επιτροπής Πιστοποίησης για τη γνησιότερη πραγματοποίηση των τακτικών Συνεδρίων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. Α:

«…Η Επιτροπή Πιστοποίησης είναι λειτουργικό όργανο που γνωμοδοτεί με τρίμηνες εκθέσεις προς τα όργανα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για την εγκυρότητα των διαδικασιών εκλογής των αντιπροσώπων για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Η Επιτροπή Πιστοποίησης εποπτεύει και ελέγχει τις σχετικές διαδικασίες, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία δικαστικού, τη λειτουργία Εφορευτικής Επιτροπής, τον έλεγχο για αποφυγή διπλοψηφιών, τον έλεγχο διαδικασιών ψήφου δια αλληλογραφίας και φροντίζει με ιδιαίτερη επιμέλεια την ορθή σύνταξη των πρακτικών.…»

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων η Επιτροπή Πιστοποίησης ως μοναδικό έργο έχει τον έλεγχο των νομιμοποιητικών στοιχείων των αντιπροσώπων (πρακτικά αρχαιρεσιών, κατάσταση ψηφισάντων κτλ) ως προς την εκλογή συνέδρων για το συνέδριο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και ΜΟΝΟ και όχι για τις διαδικασίες εκλογής οργάνων των Ομοσπονδιών.

Σε  αυτό  το  πλαίσιο  σας  παρακαλούμε  να  διευκολύνετε  την  Επιτροπή

Πιστοποίησης, έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο έργο της.

 

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ    ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ

Αθήνα 15.02.2018

Αρ. Πρωτ.: 86

Προς: 1. Υπουργό Οικονομικών

κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

  1.  Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

κ. Γεώργιο Χουλιαράκη

Κοιν.:

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Έφη Αχτσιόγλου

Θέμα: Απονομή συντάξεων Δημοσίου.

Κύριοι Υπουργοί,

Όπως μας ενημέρωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους η Κυβέρνηση τα τελευταία δυο χρόνια, από την ψήφιση του νόμου για τη μεταφορά της αρμοδιότητας της απονομής των συντάξεων του Δημοσίου στον ΕΦΚΑ, δεν έχει κάνει καμία ενέργεια για να προετοιμάσει αυτή την ομαλή μετάβαση.

Έπειτα από συναντήσεις υπηρεσιακών παραγόντων μεταξύ των δύο Υπηρεσιών, διαπιστώθηκε η πλήρης ανετοιμότητα του ΕΦΚΑ σε ΟΛΑ τα επίπεδα. Δεν είναι δυνατόν η ανικανότητα των «υπευθύνων» για τη δρομολόγηση των διαδικασιών, να οδηγεί σε απαξίωση του έργου που επιτελείται προς το κοινωνικό σύνολο. Η υπάρχουσα καθυστέρηση απονομής των συντάξεων θα συνεχιστεί σε μεγαλύτερο βαθμό, λόγω του ότι, ενώ το αργότερο σε δύο μήνες ο ΕΦΚΑ θα συνεχίσει ως διάδοχη κατάσταση, αυτός όχι μόνο δεν είναι έτοιμος, σε επίπεδο δομών, αλλά ούτε και σε στελέχωση με προσωπικό.

Είναι ορατός ο κίνδυνος της αύξησης του χρόνου αναμονής και δυσλειτουργίας του όποιου σχήματος δημιουργηθεί στο νέο φορέα.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. σας καλεί να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η απονομή των συντάξεων του Δημοσίου.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                                                   ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ