Ο.Λ.Μ.Ε. :ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΛΜΕ

Posted: Απρίλιος 25, 2019 in ΟΛΜΕ

Αγαπητές/-οί Συνάδελφισσες/-οι,

Μειωμένες συνδρομές

Τα τελευταία χρόνια οι ισολογισμοί της Ομοσπονδίας βγαίνουν ελλειμματικοί εξαιτίας των μειωμένων εσόδων λόγω:

 • της μείωσης της συνδρομής (από 15 ΕΥΡΩ σε 10 ΕΥΡΩ)

 • της συνεχούς μείωσης του αριθμού των καθηγητών (από το 2010 έχουν φύγει με συνταξιοδότηση πάνω από 21.500 καθηγητές),

 • των ανελαστικών χορηγιών προς συναδέλφους (ποσά που δεν επιστρέφονται στο ταμείο της Ομοσπονδίας) για λόγους υγείας, οικονομικής στήριξης σε δικαστικές προσφυγές, κ.α.,

 • της χρηματοδότησης θεατρικών παραστάσεων για τα παιδιά των συναδέλφων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Σέρρες, Κομοτηνή, κ.α.)

 • της εξ ολοκλήρου οικονομικής κάλυψης κάθε χρόνο εκατοντάδων παιδιών των καθηγητών σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Ταυτόχρονα παρατηρείται δυσκολία και μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην καταβολή των συνδρομών από τις τοπικές ΕΛΜΕ. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι συνδρομές των μελών, που κυρίως εισπράττονται από τις τοπικές ΕΛΜΕ την προηγούμενη χρονιά, αποδίδονται έως και ενάμισι χρόνο αργότερα στην ΟΛΜΕ. 

Και αυτό είναι επαναλαμβανόμενο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια.

Παρακράτηση συνδρομής

Η Ομοσπονδία στη συνεδρίαση του ΔΣ 5/2/2019 υλοποιώντας την απόφαση του 12ου Συνδικαλιστικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ για καθολική συγκέντρωση των συνδρομών κεντρικά (δηλ. μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών) ενημερώνει όλους τους συναδέλφους ότι θα προχωρήσει στα επόμενα βήματα:

 • θα ενημερώσει όλους τους συναδέλφους για την απόφαση αυτή     

 • θα προωθήσει στις οικείες ΔΔΕ την απόφαση αυτή και θα ζητήσει την συνολική παρακράτηση των συνδρομών από τις μισθολογικές καταστάσεις των συναδέλφων.

 • θα ζητήσει από τις οικείες ΕΛΜΕ να συγκεντρώσουν τις αρνητικές δηλώσεις των συνάδελφων που δεν επιθυμούν να παρακρατείται η συνδρομή τους κεντρικά. Οι αιτήσεις αυτές θα αποδοθούν από τις ΕΛΜΕ στον υπεύθυνο μισθοδοσίας της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που ανήκουν.

 • η ΟΛΜΕ θα αναλάβει όλη τη διαδικασία και την επικοινωνία με τις Διευθύνσεις και την Ενιαία Αρχή για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.

Το ποσό της συνδρομής

Στα τελευταία Συνέδρια της ΟΛΜΕ αποφασίστηκε λόγω της οικονομικής κρίσης, η αναστολή της απόφασης του 12ου Συνεδρίου για το ύψος της συνδρομής. Με βάση την απόφαση, που ακόμα ισχύει, οι μειωμένες συνδρομές και άρα η παρακράτηση από την προσωπική μισθοδοσία θα είναι η ακόλουθη:

 • Θα παρακρατείται το ποσό των 0,58 ΕΥΡΩ κάθε μήνα για την ΟΛΜΕ για την συγκέντρωση του ποσού των 6,96 ΕΥΡΩ το χρόνο, από τα οποία:

 • 6,00 ΕΥΡΩ θα αποδίδονται στο Τακτικό Ταμείο της Ομοσπονδίας, 

 • 0,69 ΕΥΡΩ θα αποδίδονται στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας

 • και 0,27 ΕΥΡΩ θα αποδίδονται στο ΚΕΜΕΤΕ. 

 • Θα παρακρατείται επίσης το ποσό 0,25 ΕΥΡΩ κάθε μήνα για την ΑΔΕΔΥ για τη συγκέντρωση του ποσού των 3 ΕΥΡΩ το χρόνο.

 • Το ποσό συνδρομής προς την ΕΛΜΕ, θα το ορίσει η οικεία ΕΛΜΕ

Όσοι συνάδελφοι ΔΕΝ επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση μέσω ΕΑΠ θα πρέπει να υπογράψουν δηλώσεις άρνησης τις οποίες οι ΕΛΜΕ θα συγκεντρώνουν και θα τις προσκομίσουν στο αντίστοιχο οικονομικό τμήμα της οικείας ΔΔΕ.

Σταθερή Συνδρομή

Η Ομοσπονδία οφείλει να σας ενημερώσει ότι όπως κρατήθηκε η συνδρομή σταθερή τα τελευταία 6 χρόνια έτσι θα συνεχίσει να είναι σταθερή και τα επόμενα χρόνια, όσο διαρκεί η οικονομική κρίση.

Εκπροσώπηση στην ΑΔΕΔΥ

Παρατηρήθηκε ότι σε Ομοσπονδίες που χρησιμοποιούν την ΕΑΠ σε καθολική βάση (όπως η Δ.Ο.Ε., κ.α.) έχει αυξηθεί η συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες τους και κατ’ επέκταση η εκπροσώπηση της βάσης τους με πιο αντιπροσωπευτικό τρόπο, τόσο στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας όσο και σε αυτά του Τριτοβάθμιου οργάνου (της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).

Αναμένουμε ότι ανάλογη θετική επίδραση θα έχει στη δική μας Ομοσπονδία και στην εκπροσώπησή μας.

Συνέχιση όλων των παλιών ανταποδοτικών ενεργειών της Ομοσπονδίας προς τους συναδέλφους

Η Ομοσπονδία όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια θα συνεχίσει την ανταπόδοση προς τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους με:

 • Την έγκριση δανείων για σοβαρά προβλήματα υγείας, κ.α. (όπως ορίζονται από το καταστατικό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας).

 • Την έγκριση χορηγιών για άκρως σοβαρά προβλήματα υγείας  (όπως ορίζονται από το καταστατικό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας).

 • Την πληρωμή κατασκηνωτικών εξόδων για τα παιδιά των συναδέλφων.

 • Την οργάνωση παιδικών παραστάσεων για τα παιδιά των συναδέλφων στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις (όπου υπάρχουν αιτήματα των οικείων ΕΛΜΕ).

 • Την πλήρη κάλυψη εξόδων διαμονής και διατροφής των συνέδρων – αντιπροσώπων για τα Συνδικαλιστικά αλλά και τα Εκπαιδευτικά Συνέδρια της Ομοσπονδίας.

Νέες ανταποδοτικές ενέργειες από την ΟΛΜΕ

 • Τη Νομική Βοήθεια των εκλεγμένων στις τοπικές ΕΛΜΕ και των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια.

 • Την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης των προέδρων μικρών νησιωτικών ΕΛΜΕ στις Γενικές Συνελεύσεις Προέδρων κατόπιν αποδεδειγμένης αδυναμίας της ΕΛΜΕ να καλύψει τα έξοδα αυτά, λόγω λιγοστών εσόδων και κατόπιν αιτήματος της αντίστοιχης ΕΛΜΕ.

 • Για τις ΕΛΜΕ αυτές ή τις πολύ απομακρυσμένες θα μπορεί, αφού υπάρχει αίτημα της τοπικής ΕΛΜΕ, να υπάρχει κεντρική κράτηση δωματίων στο ξενοδοχείο που γίνονται οι Γενικές Συνελεύσεις των Προέδρων για καλύτερη τιμή αλλά και εξυπηρέτηση των εκπροσώπων των ΕΛΜΕ και όσο το δυνατόν ελάφρυνση της ταλαιπωρίας.

 • Την ενημέρωση των συναδέλφων για συνταξιοδοτικά θέματα, αποδόσεις και υποχρεώσεις από τον Δικηγόρο της ΟΛΜΕ μέσω του εμαιλ, τηλεφώνου και γραφείου του στην Ομοσπονδία αλλά και μέσω ενημερωτικών ημερίδων σε όλη την Ελλάδα.

 • Τη διευκόλυνση προς τις Δ.Ο.Υ. για την έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των ΕΛΜΕ, που δεν διαθέτουν, ώστε να τακτοποιηθούν τυπικά  και να υπάρχει οικονομική διαφάνεια όλων των τοπικών Ενώσεων.

 • Κάλυψη του κόστους συμμετοχής στα καταλύματα για τις οικογένειες των καθηγητών στον κατασκηνωτικό χώρο του Υπουργείου Παιδείας στον Άγ. Ανδρέα (Ζούμπερι).

 • Λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση κατασκήνωσης για τα παιδιά των καθηγητών σε χώρο που θα μας παραχωρηθεί από το Υπ. Παιδείας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s